Bc. Vendula Grundová

Diplomová práce

Kalkulace a jejich využití pro rozhodování v konkrétním podniku

Costing and its use for decision making in a particular enterprise
Anotace:
Předmětem diplomové práce Kalkulace a jejich využití pro rozhodování v konkrétním podniku je analýza stávajícího kalkulačního systému ve vybraném podniku a návrh přesnějšího způsobu stanovení nákladů na kalkulační jednici. V první části práce jsou vymezeny způsoby kalkulace nákladů a možnosti využití informací získaných z kalkulací. V druhé části následuje analýza systému kalkulací a způsob přiřazování …více
Abstract:
The object of the diploma thesis entitled Costing and Its Use for Decision Making in a Particular Enterprise is the analysis of cost calculation system in the chosen company and suggestion of more accurate method of determining the cost calculation unit. The first part defines ways of estimating costs and the ways of utilization of the information gained from calculations. The state of the calculation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Jana Pokorná, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Jana Šimeková, FCCA

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta