Bc. Vendula Grundová

Master's thesis

Kalkulace a jejich využití pro rozhodování v konkrétním podniku

Costing and its use for decision making in a particular enterprise
Abstract:
Předmětem diplomové práce Kalkulace a jejich využití pro rozhodování v konkrétním podniku je analýza stávajícího kalkulačního systému ve vybraném podniku a návrh přesnějšího způsobu stanovení nákladů na kalkulační jednici. V první části práce jsou vymezeny způsoby kalkulace nákladů a možnosti využití informací získaných z kalkulací. V druhé části následuje analýza systému kalkulací a způsob přiřazování …more
Abstract:
The object of the diploma thesis entitled Costing and Its Use for Decision Making in a Particular Enterprise is the analysis of cost calculation system in the chosen company and suggestion of more accurate method of determining the cost calculation unit. The first part defines ways of estimating costs and the ways of utilization of the information gained from calculations. The state of the calculation …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 6. 2016
  • Supervisor: Ing. Jana Pokorná, Ph.D.
  • Reader: Ing. Jana Šimeková, FCCA

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta