Bc. Sabína Orthová

Bachelor's thesis

Umenie akcie od roku 2010 v ČR

Art action since 2010 in Czech Republic
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to identify, map and analyze current action art in the Czech republic. In the introduction part, there will be a general description of the term "art performance". Other parts will include the analysis of artwork of each artist and art groups, that are active and perform in the period of time after 2010 as well as artists, that made an entry into to art scene in those …more
Abstract:
Hlavným cieľom tejto bakalárskej práce je zmapovať a analyzovať súčasné akčné umenie v Českej republike. V úvode práce bude všeobecne opísaný pojem umenia performance. Ďalšie časti práce obsahujú analýzu tvorby jednotlivých umelcov a umeleckých skupín, ktoré aktívne performujú v období po roku 2010 a taktiež tých umelcov, ktorí v tomto období vstúpili na umeleckú scénu. Umelci budú spracovaní a roztriedení …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 12. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 2. 2020
  • Supervisor: prof. ak. soch. Tomáš Ruller
  • Reader: PhDr. Martin Flašar, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / field:
General Theory and History of Arts and Culture / Theory of Interactive Media