Bc. Barbora Řeháčková

Bakalářská práce

Volný pohyb osob jako ekonomická svoboda EU

Free Movement of Persons as an EU Economic Freedom
Anotace:
Bakalářská práce pojednává o volném pohybu osob jako o ekonomické svobodě EU se zaměřením na výjimku z této svobody. V první části práce budou představeny ekonomicky aktivní osoby a jejich práva. Druhá část práce se pak zabývá zmíněnou výjimkou, která může být uplatňována na zaměstnání ve veřejné správě. Důraz je kladen na vymezení pojmu ,,zaměstnání ve veřejné správě“ pro účely vyjmutí z volného pohybu …více
Abstract:
Bachelor thesis deals with free movement of persons as an economic EU freedom focusing on exception from this freedom. In the first part of this thesis, there will be introduced workers and self-employed persons as well as their rights. The second part is focused on mentioned exception which can be used in relation with public sector. The main emphasis is placed on term of ,,work in the public sector …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 1. 2017
  • Vedoucí: prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc.
  • Oponent: JUDr. David Sehnálek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta