Kateřina MROZKOVÁ

Bachelor's thesis

Tematický atlas Austrálie

Thematic atlas of Australia
Anotácia:
Bakalářská práce Tematický atlas Austrálie se skládá ze dvou částí: teoretické a praktické. Praktická část (tematický atlas) je zaměřena na přírodnÍ i socioekonomickou sféru Austrá-lie. Mapy v tematickém atlasu vznikly s podporou geografických informačních systémů s využitím programu ArcGIS 10.1 od firmy ESRI na podkladě aktuálních dat. Mapovou tvorbu doplňuje doprovodný text s tabulkami. Teoretická …viac
Abstract:
This Bachelor thesis Thematic atlas of Australia consists of two parts: theoretical and practical. The practical part refers to the natural and socio-economic sphere of Australia. Maps in the thematic atlas were created with support of geographical information systems in program ArcGIS 10.1 from ESRI based on the actual data. Topographic section is sup-plemented with the relevant texts and tables. …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2013
Zverejniť od: 19. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2013
  • Vedúci: Mgr. Luděk Krtička

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MROZKOVÁ, Kateřina. Tematický atlas Austrálie. Ostrava, 2013. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 19.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 19. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta