Bc. Zuzana Tančevová

Bakalářská práce

Zapojení epigenetických procesů do reakce rostlin na stres vyvolaný těžkými kovy

Involvement of epigenetic processes in plants response to the heavy metal stress
Anotace:
V této bakalářské práci se věnujeme kadmiu, jakožto těžkému kovu, který má toxické účinky na živočichy a rostliny. Enviromentální znečištění půdy kadmiem má negativní vliv na produkci rostlinné výroby, způsobuje totiž chlorózu, nekrózu, zakrnění a nefyziologické zabarvení listů a inhibici růstu kořenů. Kadmium má také vliv na epigenetické regulační mechanismy rostlin. Studie ukazují, že přítomnost …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with cadmium, heavy metal which is toxic for plants, animals and humans. Environmental pollution of soil by cadmium impacts negatively vegetable production. It causes chlorosis, necrosis, atrophy and non-physiological coloring of leaves, and inhibition of roots growth. Cadmium also affects plant epigenetic regulation mechanisms. Studies showed that exposure to cadmium ions …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2019
  • Vedoucí: doc. Mgr. Miloslava Fojtová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Biochemie / Biochemie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.