Iveta Rosecká

Bakalářská práce

Možná zdravotní rizika spojená s dlouhodobým užíváním hormonální antikoncepce

Potential health risks associated with long-term use of hormonal contraception
Anotace:
Název závěrečné práce je Možná zdravotní rizika spojená s dlouhodobým užíváním hormonální antikoncepce. Jedná se o teoretickou práci, která zahrnuje popis jednotlivých druhů hormonální antikoncepce a zdravotních komplikací spojených s užíváním tohoto typu antikoncepce. Na začátku práce je popsána historie používání různých druhů antikoncepce a jejich postupný vývoj. Cílem práce bylo popsat jednotlivá …více
Abstract:
The title of my final thesis is Possible Health Risks Associated with Long-Term Usage of Hormonal Contraceptives. This is a theoretical work which includes description of different hormonal contraception types and health complications associated with using them. At the beginning of the thesis the history of different types of contraceptives and their gradual development are described. The aim of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 7. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Pavla Královcová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Rosecká, Iveta. Možná zdravotní rizika spojená s dlouhodobým užíváním hormonální antikoncepce. Pardubice, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

Univerzita Pardubice

Fakulta chemicko-technologická

Bakalářský studijní program / obor:
Speciální chemicko-biologické obory / Klinická biologie a chemie