Bc. Monika Haasová

Bakalářská práce

Autismus v labyrintu všedního dne

Autism in the labyrinth of everyday life
Anotace:
Bakalářská práce na téma Autismus v labyrintu všedního dne pojednává o životě osob s autismem při změně prostředí a denního režimu. Teoretická část je věnována autismu, jeho etiologii, nejčastějšími přidruženými chorobami či poruchami a jeho dělením, které se týká pervazivních vývojových chorob. Jsou přiblíženy typy a rady, jak připravit autistu na pobyt mimo známé prostředí, požadavky na osobního …více
Abstract:
Bachelor´s thesis: Autism in the labyrinth of everyday life" deals with life of people afflicted with autism during changing of environment and daily routine. The theoretical part is pursuing autism, its etiology, the most common associated diseases and disorders, and it’s splitting into a group covering pervasive developmental disorders. Hints and advices are introduced for the preparation of autistic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 5. 2013
  • Vedoucí: doc. PhDr. Mgr. Tomáš Čech, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Tomáš Kohoutek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta