Michal Mikulec

Bakalářská práce

Marketingový plán pro Pivovar Koníček, s.r.o.

The Marketing plan for The Brewery Koníček, Ltd.
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na vytvoření marketingového plánu pro Pivovar Koníček, s.r.o. V první části práce jsou definována teoretická východiska dané problematiky. K dosažení cíle práce jsou zvoleny potřebné analýzy makro a mikro prostředí, analýza trhu, analýza konkurence, analýzu zákazníků. Na základě získaných teoretických poznatků a postupů popisuje autor v praktické části práce samotný pivovar …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to create a marketing plan for brewery Pivovar Koníček s.r.o. Starting points of this subject are defined in the first section of the thesis. To reach the goal of the thesis, certain forms of analysis were chosen, for example: analysis of macro and microenvironment, analysis of the market, competition and analysis of the customers. Based on the obtained knowledge …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Lenka Švajdová, Ph.D.
  • Oponent: Michal Červinka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným zaměstnancům ze všech zapojených škol
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola podnikání a práva, Vysoká škola podnikání a práva, a.s.