Alena Ješko

Disertační práce

Image Registration Based on Fast Algorithms for the Solution of Elliptic Equations

Image Registration Based on Fast Algorithms for the Solution of Elliptic Equations
Anotace:
Registraci obrazu potřebujeme vždy, když získáváme informace z několika obrazů. V této práci uvádíme metodu elastické registrace zaměřenou na lékařské aplikace. Obvykle je řešena konečnými diferencemi s periodickými okrajovými podmínkami, což vede k systému rovnic s vysoce strukturovanou maticí.Inverzi takové matice pak můžeme najít pomocí rychlé Fourierovi transformace a výsledné řešení má O(NlogN …více
Abstract:
Image registration arises whenever we need to extract information from different images. Here we present elastic registration method focused on medical usage. The finite difference approximation with periodic boundary conditions is usually used, which leads to equation system with highly structured matrix. Then Fast Fourier transform can be utilize to diagonalize and invert the matrix, thus the solution …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 8. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 11. 2019
  • Vedoucí: Zdeněk Dostál
  • Oponent: Dalibor Lukáš, Jaroslav Kruis, Michal Španěl

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava

VŠB – Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Doktorský studijní program / obor:
Informatika, komunikační technologie a aplikovaná matematika / Výpočetní a aplikovaná matematika

Práce na příbuzné téma