Mgr. Ing. Libor Lněnička, Ph.D.

Doctoral thesis

Dopady politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU na území Jihomoravského kraje v období 2004-2006

Impacts of the European Policy of Economic and Social Cohesion in the South Moravia region in 2004-2006
Abstract:
V květnu 2004 se stala Česká republika členem Evropské unie a dostala možnost se plnohod-notně zapojit do politického, společenského a ekonomického života unie v souladu s nastavenými pravidly. Evropská unie představuje formální integrační celek, který je politicky i hospodářsky vysoce propojený. Přesto různorodost členských zemí přináší výrazné eko-nomické a sociální rozdíly na národní i regionální …more
Abstract:
In May 2004 the Czech Republic became a member of the European Union and given the opportunity to fully participate in political, social and economic life of the Union in accordance with set rules. The European Union represents the highest formal integration unit, which is politically and economically highly interconnected. Despite the diversity of member countries brings significant economic and social …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 12. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 2. 2013
  • Supervisor: doc. RNDr. Antonín Věžník, CSc.
  • Reader: doc. RNDr. Eva Rajčáková, CSc., prof. RNDr. René Wokoun, CSc., RNDr. Petr Rumpel, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta