Michaela TRUHLÁŘOVÁ

Bakalářská práce

Specifika resocializačního působení na matky s dětmi ve výkonu trestu odnětí svobody

The Specifics of the Resocialization effects on mothers with children in prisons
Anotace:
Bakalářská práce představuje výkon trestu odnětí svobody odsouzených žen, konkrétně specifickou skupinu odsouzených matek s dětmi. Cílem bakalářské práce je analyzovat problematiku průběhu resocializace právě této skupiny odsouzených žen. Teoretická část pojednává o vězeňské službě, Věznici Světlá nad Sázavou a problematice zacházení s odsouzenými ženami. Věznice Světlá nad Sázavou je představena dle …více
Abstract:
The bachelor's thesis presents the execution of imprisonment of women offenders, namely a specific group of mothers with children. The aim of the bachelor thesis is to analyse the issue of resocialization of this group. The theoretical part deals with the prison service in Světlá nad Sázavou prison and with the issue of the treatment of women prisoners. Světlá nad Sázavou prison is presented according …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. PhDr. Pavel Mühlpachr, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TRUHLÁŘOVÁ, Michaela. Specifika resocializačního působení na matky s dětmi ve výkonu trestu odnětí svobody. Ústí nad Labem, 2021. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta