Mgr. et Mgr. Petr Dluhoš

Bakalářská práce

FitzHugh-Nagumův model šíření vzruchu v neuronu

FitzHugh-Nagumo model of neuronal excitability
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá FitzHugh-Nagumovým modelem šíření vzruchu v neuronu. Nejdříve je proveden rozbor tohoto modelu z pohledu teorie obyčejných diferenciálních rovnic s důrazem na Hopfovu bifurkaci. Na základě této analýzy jsou poté vysvětleny důležité jevy vyskytující se v neuronech - odpověď všechno-nebo-nic, excitační blok a postinhibiční impulz.
Abstract:
The thesis deals with the FitzHugh-Nagumo model of neuronal excitability. Foremost, an analysis of the model is performed from the perspective of the theory of ordinary differential equations with emphasis on Hopf bifurcation. Pursuant to this analysis main phenomena are explained - all-or-none response, excitation block and post-inhibitory (rebound) spike.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 6. 2010
  • Vedoucí: RNDr. Lenka Přibylová, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Josef Kalas, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Matematika / Obecná matematika

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.