Bc. Christine Klauszová

Bakalářská práce

Framing van seksueel grensoverschrijdend gedrag jegens volwassen slachtoffers. Een vergelijkende analyse van de berichtgeving in NRC Handelsblad en Lidové noviny van oktober 2017 tot januari 2018

The Framing of Inappropriate Sexual Behaviour towards Adult Victims: A Comparative Analysis of the News Coverage in NRC Handelsblad en Lidové noviny from October 2017 until January 2018
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá rozdíly v rámcování nevhodného sexuálního chování a sexuálního násilí vůči dospělým obětem v České republice a Nizozemsku. Rámcování budu v těchto dvou zemích porovnávat na základě kvalitativní a kvantitativní analýzy novinových článků deníků NRC Handelsblad a Lidové noviny. Výzkum se zabývá obdobím od října 2017 do ledna 2018. Jedná se o období, ve kterém se nevhodnému …více
Abstract:
This thesis deals with the differences in the framing of inappropriate sexual behaviour against the adult victims in the Czech Republic and the Netherlands. To compare the framing in these two countries, I will carry out a qualitative and quantitative analysis of articles in the daily newspapers NRC Handelsblad and Lidové noviny. The research covers the period from October 2017 till January 2018. During …více
 
 
Jazyk práce: nizozemština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 7. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 9. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Sofie Rose-Anne W. Royeaerd, M.A.
  • Oponent: Mgr. Marta Kostelecká, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta