Bc. Jana Rusnioková

Bakalářská práce

Regionální inovační strategie a její praktické dopady v regionu

Regional inovation strategy and its practical impact on regions
Anotace:
Predmetem bakalarské prace Regionální inovancí strategie a její praktické dopady v regionu je analýza Regionální inovacní strategie Moravskoslezského kraje z roku 2003. První cást je zamerena na inovaní politiku v CR, která se stejne jako inovacní politiky vyspelých zemí zameruje predevším na inovace technické povahy. Dále je v práci vymezen pojem inovace vcetne definic z mezinárodních dokumentu. Pozornost …více
Abstract:
The object of the Bachelor work Regional innovation strategy and its practical impact on region is analysis of Regional innovation strategy of Moravian-Silesian region from the year 2003. The first part is focused on innovation policy in the Czech Republic. The policy is mostly focused on technical innovation which is used in other advanced countries. In the work there is explained innovation as a …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 6. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 7. 2006
  • Vedoucí: Ing. Jiří Ciboch

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta