Bc. Kateřina Nerudová

Diplomová práce

Léčebný význam pohybových cvičení při lymfedému končetin

The importance of movement activity in treatment for elephantiasis
Anotace:
NERUDOVÁ, K.: Léčebný význam pohybových cvičení při lymfedému končetin. Diplomová práce. Brno, MU, FSpS, 2008. 77 s. Tato diplomová práce se zabývá souhrnem poznatků o onemocnění lymfedému a o jeho léčbě. Zahrnuje a vyzdvihuje význam pohybové aktivity v terapii lymfedému a zkoumá vliv pohybové aktivity na velikost otoků postižených končetin. Cílem této práce bylo odhalit význam a důležitost pohybové …více
Abstract:
NERUDOVÁ, K.: The importance of movement activity in treatment for elephantiasis. Diploma work. Brno: MU, FSpS, 2008. 77 p. This thesis concern and resumes knowledge of lymf edema. Concerning and highlighting importace of physical activity as a therapeutic application in lymf edema therapy and research impal of physical activity importance dealing with size of edema affected limbs. The goel of this …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2008
  • Vedoucí: MUDr. Kateřina Kapounková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií