Bc. Eleonora DOSTÁLOVÁ

Diplomová práce

Lékové chyby sester v intenzivní péči

Nurses' Medication Mistakes in the Intensive Care
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou lékových chyb způsobených všeobecnými sestrami pracujícími v oboru intenzivní péče. Teoretická část se věnuje hlavně lékovým chybám, jejich klasifikaci, výskytu, hlášení, napomáhajícím faktorům k pochybení a strategiím k jejich prevenci. Praktická část, formou dotazníkového šetření, zjišťuje úroveň znalostí všeobecných sester o správném nakládání s léčivy, přičemž …více
Abstract:
The thesis is focused on the issue of medication errors caused by nurses working in the intensive care unit. The theoretical part mainly discusses the medication errors, their classification, occurence, reporting, the contributing factors the errors and strategies how to prevent the medication errors. The aim of our research was an assessment of nurses' knowledge depending on the highest reached education …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2015
Zveřejnit od: 21. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DOSTÁLOVÁ, Eleonora. Lékové chyby sester v intenzivní péči. Olomouc, 2015. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 21.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 21. 4. 2015 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses tyjis8 tyjis8/2
21. 4. 2015
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
21. 4. 2015
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.