Bc. Milan Beneda

Diplomová práce

Biometrické identifikační prvky v ochranných bezpečnostních systémech

Biometric Identifiers in Protective Safety Systems
Anotace:
Diplomová práce pojednává o návrhu biometrického zabezpečení vybraného objektu společnosti XYZ s.r.o. v minimální a maximální komfortní variantě. Práce je rozdělena na dvě části teoretickou a praktickou. V teoretické části je věnována pozornost shrnutí biometrie, krátkému nahlédnutí do historie biometrických metod, vysvětlení základních biometrických termínů a legislativě při zpracování biometrických …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the design of the biometric security of the selected object of XYZ s.r.o. in the minimum and maximum comfort variant. The thesis is divided into two parts, theoretical and practical. In the theoretical part, the attention is paid to the summary of biometrics, a brief insight into the history of biometric methods, to the explanation of basic biometric terms and legislation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2020
  • Vedoucí: doc. Ing. Jiří Jonák, PhD.
  • Oponent: JUDr. Zdeněk Sadílek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní