Bc. Sebastian Armentano

Bakalářská práce

Analysis of Baby Friendly Hotels in the City of Prague

Analysis of Baby Friendly Hotels in the City of Prague
Anotace:
Tato práce usiluje o iniciativu při tvorbě volitelné podkategorie certifikace pro hotely. To by sloužilo hostům jako rychlý referenční bod toho, co mohou od hotelu očekávat. Hlavním cílem této práce je analyzovat hotely přátelské k dětem v Praze, jejich charakteristiky a poskytované služby. Tři výzkumné otázky jsou: „Které hotely lze kategorizovat jako Baby Friendly? Jakými standardy mohou být kategorizovány …více
Abstract:
This thesis aspires the initiative in creating an optional subcategory of certification for hotels. It would serve to the guests as a fast reference point of what facilities they can expect the hotel to have. The main aim of this thesis is to analyze the baby friendly hotels in the City of Prague, their characteristics and provided services. The three research questions are “Which hotels can be categorized …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2019
Identifikátor: https://is.vsh.cz/th/qpsmq/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2019
  • Vedoucí: Ing. Darina Svobodová
  • Oponent: Mgr. Lucie Bartošová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze