Theses 

Fault injection testing of OpenStack – Bc. Martina Kollárová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Bc. Martina Kollárová

Diplomová práce

Fault injection testing of OpenStack

Fault injection testing of OpenStack

Anotace: Vytvorený nástroj, nazvaný DestroyStack, poskytuje pomôcky pre softvérovú injekciu chýb a testovanie vysokej dostupnosti OpenStacku. Dokáže uložiť a obnoviť stav serverov pomocou virtualizácie. Injekcia chýb je implementovaná pomocou Shell príkazov na vzdialené servery a je dostatočne flexibilný na testovanie viacerých topológii tohto distribuovaného systému. Nástroj pracuje s prostriedkami efektívne vďaka schopnosti návratu do predchádzajúceho stavu, pretože nevyžaduje reinštaláciu keď simulovaná chyba poškodí systém. Obsahuje návrh viacerých testov a implementuje testy objektového úložiska v situáciách keď zlyhá disk ako ukážku funkčnosti.

Abstract: The created framework, named DestroyStack, provides tools for software-based fault injection and high-availability testing of OpenStack. It is able to save and restore the state of the servers using virtualization. It injects faults using remote Shell commands to the servers and is flexible enough to test multiple topologies of the distributed system. The framework is resource-efficient due to state restoration, as it does not require re-installation when an injected fault has damaged the system. It contains the design of several tests and implements the object service disk failure tests as a proof of concept.

Keywords: fault injection testing, high availability, fault tolerance, OpenStack, server state restoration, distributed system, virtualization

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Marek Grác, Ph.D.
  • Oponent: Tal Kammer

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 2. 2019 23:28, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz