Bc. Romana Bútová

Master's thesis

Studium dlouhých nekódujících RNA u pacientů s multiformním glioblastomem

Study of long non-coding RNAs in glioblastoma multiforme patients
Abstract:
Glioblastoma multiforme (GBM) is the most malignant intracranial tumor with a survival median of 14,6 months after stated diagnosis. The reason of such an unfavourable prognosis is its very frequent resistance to conventional therapy and early disease reccurance. One of the most important gene expression regulators with key role in formation and progression of tumor disease, including GBM, are long …more
Abstract:
Multiformní glioblastom (GBM) je nejmalígnejší intrakraniální nádor s mediánem přežití 14,6 měsíců od stanovení diagnózy. Důvodem takto nepříznivé prognózy je jeho velmi často se vyskytující rezistence vůči konvenční terapii a včasná recidiva onemocnění. Jedním z významných regulátorů genové exprese s klíčovou rolí ve vzniku a progresi nádorových onemocnění, včetně GBM, jsou dlouhé nekódující RNA …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 5. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 6. 2018
  • Supervisor: doc. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.
  • Reader: doc. MUDr. Leoš Křen, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta