Lucie HRADECKÁ

Bachelor's thesis

Obraz renesanční ženy na pozadí historického dramatu. Zkrocení zlé ženy od Williama Shakespeara

Reflection of Renaissance woman on a background of historical drama. The Taming of the Shrew by William Shakespeare
Abstract:
Tématem této bakalářské práce je analýza originálního i překlady zprostředkovaného textu divadelní hry Williama Shakespeara Zkrocení zlé ženy z pohledu gender history. První kapitola je věnována vybraným aspektům týkajících se života ženy, které budou dále rozebírány ve třetí kapitole. Druhá kapitola je nastíněním společenské role alžbětinského divadla a postoje Williama Shakespeara k ženám. První …more
Abstract:
The topic of this bachelor thesis is a gender history analysis of original and translated text of William Shakespeare's play The Taming of the Shrew. The first chapter is about selected aspects in a renaissance woman's life. These aspects will be entered into details in the third chapter. The second chapter shows a role of the Elizabethan theatre in English and European society and an attitude toward …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 5. 2016
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 5. 2016
  • Supervisor: doc. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

HRADECKÁ, Lucie. Obraz renesanční ženy na pozadí historického dramatu. Zkrocení zlé ženy od Williama Shakespeara. Ústí nad Labem, 2016. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Filozofická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Filozofická fakulta