Jan Zágora

Diplomová práce

Návrh řešení nasazení preventivní údržby žíhací pece

Design of Solution for Using the Preventive Maintenance in the Annealing Furnace
Anotace:
ZÁGORA, J. Návrh řešení nasazení preventivní údržby žíhací pece: Diplomová práce. Ostrava: VŠB – Technická universita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra výrobních strojů a konstruování, 2018, (57) s. Vedoucí diplomové práce: doc. Ing. Helebrant, F. CSc. Tato diplomová práce se zabývá návrhem preventivní údržby žíhací pece. V úvodní, teoretické části, se zaměřím na problematiku obecné údržby a vysvětlím …více
Abstract:
ZÁGORA, J. Design of solution for using the preventive maintenance in the annealing furnace: Master thesis. Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of mechanical engineering, Department of Production machines and design, 2018, (57) p. Supervisor of master thesis: doc. Ing. Helebrant, F. CSc. Goal of this master thesis is to design a solution of preventive maintenance of the annealing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2018
  • Vedoucí: František Helebrant
  • Oponent: Radim Heller

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta strojní

Magisterský studijní program / obor:
Strojní inženýrství / Konstrukční a procesní inženýrství

Práce na příbuzné téma