Lucie STEINDLBERGEROVÁ

Bachelor's thesis

Sociální opory žáků ZŠ (Blumenthal-dotazník)

Social support of primary school pupils (Blumenthal questionnaire method)
Abstract:
ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá sociálními oporami žáků základních škol, tedy konkrétně sociálními oporami dospívajících jedinců ve věku 11 ? 15 let. Využitím metody dotazníku (Blumenthal ? dotazník) jsou získány informace o tom, koho dospívající považují za sociální oporu, zda se tato sociální opora mění v závislosti na pohlaví nebo v závislosti na věku dospívajících.
Abstract:
This paper deals with social support of primary school pupils, specifically social support of adolescents aged 11 ? 15 years old. Using the social support questionnaire (Blumenthal questionnaire method) is obtained information about whom adolescents deem as their social support and whether that social support varies depending on gender or on the age of the adolescents.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 12. 2013
Accessible from:: 13. 12. 2013

Thesis defence

  • Supervisor: Doc. PhDr. Jitka Šimíčková-Čížková, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

STEINDLBERGEROVÁ, Lucie. Sociální opory žáků ZŠ (Blumenthal-dotazník). Ostrava, 2013. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 13.12.2013

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 13. 12. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta

University of Ostrava

Pedagogical Faculty

Bachelor programme / field:
Specialization - Pedagogy / matematika - český jazyk