Theses 

Sociální opory žáků ZŠ (Blumenthal-dotazník) – Lucie STEINDLBERGEROVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / matematika - český jazyk

Lucie STEINDLBERGEROVÁ

Bakalářská práce

Sociální opory žáků ZŠ (Blumenthal-dotazník)

Social support of primary school pupils (Blumenthal questionnaire method)

Anotace: ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá sociálními oporami žáků základních škol, tedy konkrétně sociálními oporami dospívajících jedinců ve věku 11 ? 15 let. Využitím metody dotazníku (Blumenthal ? dotazník) jsou získány informace o tom, koho dospívající považují za sociální oporu, zda se tato sociální opora mění v závislosti na pohlaví nebo v závislosti na věku dospívajících.

Abstract: This paper deals with social support of primary school pupils, specifically social support of adolescents aged 11 ? 15 years old. Using the social support questionnaire (Blumenthal questionnaire method) is obtained information about whom adolescents deem as their social support and whether that social support varies depending on gender or on the age of the adolescents.

Klíčová slova: sociální opora, dospívající, prepubescenti, pubescenti, rodina, přátelé, dívky, chlapci, věk

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 12. 2013
  • Zveřejnit od: 13. 12. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. PhDr. Jitka Šimíčková-Čížková, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 13.12.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 13. 12. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.osu.cz//StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=24936 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

STEINDLBERGEROVÁ, Lucie. Sociální opory žáků ZŠ (Blumenthal-dotazník). Ostrava, 2013. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 2. 2019 00:10, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz