Bc. Adéla Osičková

Diplomová práce

Sledování změn hladiny fytoestrogenů v ruminální tekutině

Study of phytoestrogen level changes in ruminal fluid
Anotace:
Fytoestrogeny jsou polyfenolické sekundární metabolity rostlin. Teoretická část této práce je věnována zvláště podtřídě fytoestrogenů - isoflavonům, jejich struktuře, metabolismu, schopnosti vázat se na estrogenní receptory a účinkům na lidské zdraví. Praktická část se zabývá vývojem a validací metody pro stanovení isoflavonoidů a equolu v ruminální tekutině pomocí LC/MS-TOF a dále studiem zastoupení …více
Abstract:
Phytoestrogens are polyphenolic secondary metabolites of plants. The theoretical part of this thesis is devoted to subclass of phytoestrogens - isoflavones especially, their structure, metabolism, the ability to bind to estrogen receptors and effects on human health. The practical part deals with the development and validation of method for the determination of isoflavones and equol in ruminal fluid …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Biochemie / Analytická biochemie