Ľubomír Bielik

Bakalářská práce

Deployment a správa aplikácii v Cloude pomocou Ansiblu a Terraformu

Deployment a správa aplikacii v Cloudu pomocí Ansiblu a Terraformu
Anotace:
V mé bakalářské práci bych se chtěl věnovat jednomu z nejaktuálnějších témat IT prostředí, a to Cloudu a jeho správě. Cloudová infrastruktura se stala, za relativně krátký čas, velmi rozšířená, vzhledem k její výhodám. V některých případech je pro společnosti výhodnější než udržovat vlastní datacentrum, a s tím spojené komplementární náklady a služby.Každá infrastruktura potřebuje správu, kterou vykonávají …více
Abstract:
In my bachelor thesis, I would like to address one of the latest subjects of IT scene, Cloud and its administration. Cloud infrastructure has become very popular in a relatively short time, due to its advantages. In some cases, it is more efficient for a company to have Cloud infrastructure, than owning a datacentre, with its complementary costs.Every infrastructure needs administration, done by administrators …více
Abstract:
V mojej bakalárskej práci by som sa chcel venovať jednej z najaktuálnejších tém IT prostredia, a to Cloudu a jeho správe. Cloudová infraštruktúra sa stala za relatívne krátky čas veľmi rozšírená, vzhľadom na jej výhody. V niektorých prípadoch je pre spoločnosti výhodnejšia ako udržiavať si vlastné datacentrum, a s tým spojené komplementárne náklady a služby.Každá infraštruktúra potrebuje správu, ktorú …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 2. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2020
  • Vedoucí: Luboš Pavlíček
  • Oponent: Tomáš Bruckner

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/80237

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika