Bc. Martin Janíček

Bakalářská práce

Samostatná působnost obce na úseku ochrany veřejného pořádku

Anotace:
Bakalářská práce samostatná působnost obce na úseku veřejného pořádku. Z široké oblasti problematiky veřejného pořádku je práce zaměřena na místní záležitosti veřejného pořádku z pohledu obce, jakým způsobem a co obcím umožňuje upravit problematiku místních záležitostí veřejného pořádku ve svých právních předpisech, který orgán je oprávněn vydat právní předpis obce v samostatné působnosti na tomto …více
Abstract:
From the wide locality of problems in the public stability, the job is from the view of municipality intent on the local business in public stability, then which way and what permit for the municipality to modify the problems of local business in the public stability in its legal regulation, then which authority is entitled to pass a legal regulation of municipality with independent field of activity …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 1. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 1. 2006
  • Vedoucí: JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta