Martin Kroča

Bakalářská práce

Konstrukce překlopné branky

Design of the Revolving Gate
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá konstrukcí bezpečnostního zařízení, které je součástí oce-lových plošin pro zvýšení kapacity skladové plochy a nazývá se překlopná branka. V teore-tické části jsou popsány jednotlivé dílčí výrobní procesy, úvod do skladování a manipulace a seznámení s ocelovými plošinami. V praktické části je pomocí programu Autodesk In-ventor 2017 vytvořen 3D model, výkresová dokumentace …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the construction of a safety device, which is a part of steel platforms for increasing the storage space capacity and is called a flip gate. The theoretical part describes individual partial production processes, introduction to storage and handling and familiarization with steel platforms. In the practical part, 3D model, drawing documen-tation and project implementation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Adam Škrobák, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kroča, Martin. Konstrukce překlopné branky. Zlín, 2019. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta technologická

Bakalářský studijní program / obor:
Procesní inženýrství / Technologická zařízení

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.