Bc. Jiří Tobiáš

Diplomová práce

Sport a pohybová aktivita mládeže na venkově a ve městě (16 - 17 let)

Sport and physical activity of adolescents in the countryside and in the city (16-17 years)
Anotace:
Práce porovnává mimoškolní pohybové aktivity chlapců a děvčat a mimoškolní pohybové aktivity mládeže ve městě a na venkově. V této práci jsme za pomoci dotazníků shromáždili data o aktivitách mládeže a stanovili jsme 8 hypotéz. Získaná data jsme statisticky zpracovali a ověřovali jsme naše hypotézy.
Abstract:
The thesis compares the extracurricular physical activity of boys and girls and extracurricular physical activity of youth in the city and the countryside. In this thesis, we use questionnaires and collected data of activities and we set 8 hypotheses. The data were statistically processed and we verified our hypothesis.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Šárka Maleňáková, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Vladimír Jůva, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií