Bc. Katrin Mőhwaldová, DiS.

Diplomová práce

Vzdělávání a odměňování zaměstnanců ve veřejné správě

Education and remuneration of employees in public administration
Anotace:
Diplomová práce se věnuje vzdělávání a odměňování zaměstnanců ve veřejné správě. Cílem diplomové práce je analýza a vyhodnocení vzdělávání a odměňování zaměstnanců ve veřejné správě se zaměřením na Úřad práce České republiky, kdy výsledky dotazníkového šetření slouží k využití jako přehled finančního ohodnocení zaměstnanců v návaznosti na jejich vzdělání. Teoretická část popisuje základní pojmy jako …více
Abstract:
The diploma thesis is dedicated to the education and remuneration of employees in public administration. The aim of the diploma thesis is to analyze and evaluate the education and remuneration of employees in public administration with a focus on the Labor Offices of the Czech Republic, where the results of the questionnaire survey are used as an overview of financial evaluation of employees in relation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 7. 2020
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/ftwr3/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 8. 2020
  • Vedoucí: Ing. Lucie Kamrádová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lukáš Vomlela, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě