Bc. Sylvie Němcová

Diplomová práce

Groteskní realismus umění 15. a 16. století a jeho uplatnění u Světelského oltáře

A Grotesque Realism of the Arts of the 15th and 16th Century and its Displays at the Zwettl Altar
Anotace:
Práce se zabývá Světelským oltářem v Adamově. Zasazuje jej do konceptu groteskního realismu. Přináší přehled vývoje a obsahu estetické kategorie groteskno. Světelský oltář je pojímán jako mnohovýznamová struktura.
Abstract:
The work is about Zwettler Alter in Adamov. It's inclusion in M. M. Bachtin's concept of grotesque realism opens until now unrecognized meanings.The work brings a comprehensive view of meaning and development of aesthetic category of grotesque.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Aleš Filip, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Vladimír Maňas, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Srovnávací a uměnovědná studia

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.