Nikol Martínková

Bakalářská práce

Manažerské řízení- motivační a komunikační strategie

Managerial management - motivational and communication strategies
Anotace:
Cílem mé bakalářské práce bylo analyzovat manažerské řízení v dané firmě, konkrétně se jednalo o firmu Rappa s.r.o. a popřípadě navrhnout možná řešení k vylepšení stávající situace. Metodika moji práce byla založena na dotazníkovém šetření pro zaměstnance a rozhovoru s jedním z manažerů firmy. Výsledek zkoumání přinesl pozitivní výsledky a vnitropodniková komunikace byla v organizaci na velmi dobré …více
Abstract:
The aim of my Bachelor thesis was to analyse the management in the company, specifically the company of Rappa s.r.o. and, if appropriate, to suggest possible solutions to improve the current situation. The methodology of my work was based on a questionnaire survey for employees and an interview with one of the company's managers. The result of the research brought positive results and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 3. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Roman Kořán

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným zaměstnancům ze všech zapojených škol
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola podnikání a práva, Vysoká škola podnikání a práva, a.s.