Ing. Tereza Nováková

Master's thesis

Product placement ve vybraných pořadech českých televizí

Product Placement in Selected Programs of Czech TV Stations
Abstract:
Diplomová práce se zabývá product placementem ve vybraných pořadech České televize, a to v ranním vysílání, seriálu a publicistickém pořadu. Cílem práce je realizovat analýzu vybraných pořadů České televize z hlediska výskytu marketingových obsahů, s ohledem na to, zda se jedná o zveřejňování produktů, podnikových názvů, značek (log), deklarovaných podle zákona jako tzv. product placement. V opačném …more
Abstract:
The Diploma Thesis looks into Product Placement in selected programs of the Czech Television, specificaly into morning broadcast, TV series and publicistic program. The aim of the Thesis is to analyze selected programs of the Czech Television in temrs of the presence of marketing content, with regard to whether it is the publication of products, business names, logos, declared by law as the Product …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 4. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2017
  • Supervisor: PhDr. Pavel Čírtek
  • Reader: PhDr. Slavomír Paravičiny

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní