Adam PIZÚR

Bakalářská práce

Zaměření příčných profilů na úsecích horských toků pro hydrologické modelování

Survey of transverse profiles on mountain streams for hydrologic modeling
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá zaměřováním příčných a podélných profilů na úsecích horských potoků. V úvodu je popsána lokalita zaměřování. Další část popisuje celý postup zaměřování na této lokalitě. Na závěr jsou naměřená data zpracována v příslušném programu a předána vědeckým pracovníkům Katedry fyzické geografie a geoekologie Ostravské univerzity. Tento výsledek bude použit pro hydrologické modelování …více
Abstract:
Bachelor thesis focuses on surveying of transverse and longitudinal profiles on sections of mountain creeks. In the beginning, there are described the location of surveying. The next unit describes the whole process of surveying in this location. In the end, the measured data are processed in appropriate software and given to scientific workers of the the Department of physical geography and geoecology …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 6. 2015
Zveřejnit od: 22. 6. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 8. 2015
  • Vedoucí: Ing. Radek Dušek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PIZÚR, Adam. Zaměření příčných profilů na úsecích horských toků pro hydrologické modelování. Ostrava, 2015. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.6.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 6. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Geografie / Kartografie a geoinformatika

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.