Theses 

Finanční analýza konsolidované účetní závěrky – Ing. Ludmila Skočíková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Finanční podnikání

Ing. Ludmila Skočíková

Diplomová práce

Finanční analýza konsolidované účetní závěrky

Financial analysis of consolidated financial statements

Anotace: Tato diplomová práce „Finanční analýza konsolidované účetní závěrky“ je zaměřena na metody sestavování konsolidovaných účetních výkazů a jejich finanční analýzu. Teoretická část se zabývá základními východisky pro popsání konsolidačního celku, sestavení jeho účetních výkazů a finanční analýzou takového celku. V praktické části se pokouším ověřit získané znalosti na konkrétní zvolené společnosti. Vybraným podnikem je Škoda Auto.

Abstract: The aim of this thesis “Financial analysis of consolidated financial statements” is devoted to methods framing the consolidated financial statements and their financial analysis. The theoretical part is focused on speculative bases to describe consolidated company, assemble its financial statements and financial analyses of such unit. In the practical part I am trying to verify the acquired knowledge on a real company. My specific firm is Škoda Auto.

Klíčová slova: Konsolidovaná účetní závěrka, finanční analýza, skupina podniků, mateřský podnik, dceřiný podnik, Consolidated financial statements, Financial analysis, Concern group, Parent company, Subsidiary

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2010
  • Vedoucí: doc. Ing. Jaroslav Sedláček, CSc.
  • Oponent: Ing. František Kalouda, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 4. 2019 16:16, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz