Josef Vokoun

Bakalářská práce

Porovnání metod nastavení PID regulátoru

Comparison of PID controller setting methods
Anotace:
Práce je věnována problematice porovnání metod nastavení PID regulátoru. Pro zvolenou sadu soustav byly simulovány průběhy regulace s PID regulátorem nastaveným vybranými metodami a porovnány s regulací PID regulátorem nastaveným dle Zieglera-Nicholse. Simulace a vyhodnocení regulačních průběhů byly provedeny ve výpočetním prostředí MATLAB.
Abstract:
The work is oriented to the issue of comparing the methods of setting PID controller. For the selected set of systems, the PID regulation controls set by selected methods and compared to the regulation of PID controller se according to Ziegler-Nichols were simulated. Simulations and evaluation of control waveform were performed in the MATLAB computing environment.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. František Dušek, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Vokoun, Josef. Porovnání metod nastavení PID regulátoru. Pardubice, 2021. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Univerzita Pardubice

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Elektrotechnika a informatika / Řízení procesů

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.