Bc. Veronika Jakubcová

Bakalářská práce

Finanční kontrola ve finančním právu

Financial control in the financial law
Anotace:
Bakalářská práce řeší problematiku finanční kontroly ve finančním právu se zaměřením na finanční kontrolu ve veřejné správě. Těžištěm práce je analýza tří základních systémů kontroly ve veřejné správě, a to veřejnoprávní kontroly, kontroly podle mezinárodních smluv a vnitřního kontrolního systému. V práci jsou dále zmíněny také kontrolní mechanismy v rámci ostatních pododvětví fiskální a nefiskální …více
Abstract:
The topic of my thesis deals with the issue of financial control in the financial law with a main goal in financial control in public administration. Intention of this work is dedicated to analyze the three basic control systems in public administrative, public administrative control, control in accordance with international treaties and internal control in public administration. There is in this thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 5. 2012
  • Vedoucí: JUDr. Ivana Pařízková, Ph.D.
  • Oponent: Dr Mgr. Damian Czudek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta