Bc. Martina Nemčeková

Diplomová práce

Epigenetika myších embryonálních kmenových buněk v průběhu neurální diferenciace

Epigenetics of mouse embryonic stem cells during neural differentiation
Abstract:
Epigenetic regulation of gene expression is one of basic processes involved in a development of an organism. This mechanism affects gene activity without changes in DNA sequence. One of the main epigenetic processes are post-translational modifications of histones – basic proteins performing also a compaction of DNA molecules in an eukaryotic cell during cellular processes. Epigenetic regulation is …více
Abstract:
Epigenetická regulácia expresie génov je jedným zo základných procesov uplatňujúcich sa pri vývoji organizmu. Tento mechanizmus ovplyvňuje aktivitu génov bez zmeny v sekvencii DNA. Jedným z hlavných epigenetických procesov sú post-translačné modifikácie histónov – bázických proteínov slúžiacich tiež ku kompaktácii molekúl DNA v jadre eukaryotickej bunky v priebehu bunkových procesov. Epigenetická regulácia …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Jana Krejčí, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Experimentální biologie / Speciální biologie

Práce na příbuzné téma