Andrea Zitová

Master's thesis

Impact of reward system on the cost management and performance management

Vplyv odmeňovania zamestnancov na ich motiváciu a na celkové náklady spoločnosti a
Abstract:
Diplomová práca za zaoberá súčasnou metódou odmeňovania zamestnancov vo vybranom podniku. Avšak z viacerých dôvodov, ako napríklad lepšia výkonnosť a motivácia alebo optimalizácia celkových nákladov, by spoločnosť mala urobiť zmeny. V teoretickej časti sa zaoberáme s pojmami týkajúcimi sa meranie výkonnosti, motivácia a odmena za prácu. Následne je poskytnutý opis vybranej spoločnosti a jej štruktúra …more
Abstract:
The diploma thesis deals with the arrangement of the current renumeration system in a selected company. The changes should be performed due to more reasons such as higher motivation of employees, more effective performance and more optimized costs management. The theoretical part represents the common terms related to motivation, performance measurement and pay-for-performance. Consequently, the selected …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 11. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 1. 2021
  • Supervisor: Jaroslav Wagner
  • Reader: Ondřej Matyáš

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/82109

Vysoká škola ekonomická v Praze

Master programme:
Finance and Accounting

Theses on a related topic