Šárka MICHALÍKOVÁ

Bakalářská práce

Preventivní opatření vedoucí ke snížení rizika rozvoje perineálního poranění.

Preventive Measures to Reduce the Risk of Perineal Injury
Anotace:
Hlavním cílem této bakalářské práce bylo zjistit možnosti prevence poranění perinea. Dalšími cíly bylo zjistit informovanost těhotných žen o možnostech prevence porodního poranění, zlepšit informovanost těhotných žen o preventivních opatřeních, zjistit výhody i nevýhody preventivních metod a zjistit nejčastější porodní poranění. Práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. V teoretické …více
Abstract:
The main aim of this bachelor thesis was to determine options for the prevention of injury to perinea. Other objectives were to determine the awareness of pregnant women about how to prevent injuries, improve awareness of pregnant women about preventive precautions, to determine the advantages and disadvantages of preventive methods and find out the most common birth injuries. The thesis is divided …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2013
Zveřejnit od: 21. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Dagmar Moravčíková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MICHALÍKOVÁ, Šárka. Preventivní opatření vedoucí ke snížení rizika rozvoje perineálního poranění.. Zlín, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 21.5.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 21. 5. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Porodní asistence / Porodní asistentka