Michaela KLIEROVÁ

Bakalářská práce

Ošetřovatelský proces u pacientek s karcinomem děložního čípku a jejich informovanost o předoperační a pooperační péči

Nursing care of patients with carcinoma of cervix and their awareness of the pre-operative and postoperative care
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřená na význam ošetřovatelského procesu, jeho fáze a hlavně na nádorové onemocnění děložního čípku.. Teoretická část bakalářské práce se zabývá ošetřovatelským procesem všeobecně a jeho fázemi. Hlavní část teoretické části je věnována samotnému nádorovému onemocnění děložního čípku. Objevuje se zde základní anatomie dělohy, popis samotného onemocnění, příčiny, příznaky, diagnostika …více
Abstract:
The thesis is focused on the importance of the treatment process, its phases and mainly on the cervix cancer. The theoretical part deals with the treatment process generally and its phases. The main part of the theoretical part looks closely into the cervix cancer diagnosis. There is the basic anatomy of a womb, description of the disease, causes, symptoms, diagnostics, treatment and also its prevention …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Markéta Svobodová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KLIEROVÁ, Michaela. Ošetřovatelský proces u pacientek s karcinomem děložního čípku a jejich informovanost o předoperační a pooperační péči. Ústí nad Labem, 2010. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Ústav zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 29. 03. 2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Ústav zdravotnických studií