Jana ŠEMBEROVÁ

Diplomová práce

Problematika preference barev u dětí na 1.stupni ZŠ jako prostředek usuzování jejich temperamentu

Colour preference problems with children of elementary school as an instrument of judging their temperament
Anotace:
Cílem této práce je zmapování temperamentu u vybraného vzorku žáků na prvním stupni ZŠ věk 10-11 let, chlapci, dívky ve vztahu jejich preference barev. Korelace temperamentu a preference barev bude ověřována: a) temperament metodou Eysenckova osobnostního dotazníku pro děti - varianta B, b) preference barev byla zjišťována prostřednictvím kresby duhy, při použití standardní bílé čtvrtky formátu A4 …více
Abstract:
The objective of this dissertation is to chart the temperament with chosen sample of first grade students at elementary school aged 10-11 years, boys, girls in relation to their colour preference.Correlation of temperament and colour preference will be verified a)temperament by method of Eysenks personal questionare for children - variant B, b) colour preference was detected through raibow drawing …více
 

Klíčová slova

temperament preference barev
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 3. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 4. 2010
  • Vedoucí: PhDr. Jan Mattioli, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠEMBEROVÁ, Jana. Problematika preference barev u dětí na 1.stupni ZŠ jako prostředek usuzování jejich temperamentu. Ústí nad Labem, 2010. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 18. 03. 2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základních škol

Práce na příbuzné téma