Bc. Ekaterina Muzharovskaia

Bachelor's thesis

Marketing a volební úspěch

Marketing and electoral success
Abstract:
Bakalářská práce je věnována tématu Marketing a volební úspěch. Téma je velmi aktuální, a to po celou dobu existence politické konkurence mezi jednotlivými kandidáty v různých státech. V poslední době téma nabývá ještě větší popularity, zejména z důvodu vývoje sociálních sítí a globálního rozšíření internetu jako veřejného média. Internet a sociální sítě jsou používány zejména v informační válce mezi …more
Abstract:
Bachelor thesis is devoted to the topic of Marketing and its influence on electoral success. The theme is very topical, throughout the existence of political competition among individual candidates in different states. Recently, the topic receives even greater popularity, mainly due to the evolution of social networks and the global expansion of the Internet as a public medium. Internet and social …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 4. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 6. 2017
  • Supervisor: PhDr. Mgr. Jan Šmíd, Ph.D.
  • Reader: doc. PhDr. Vladimír Prorok, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní