Lenka DOLEŽALOVÁ

Bakalářská práce

Symetrie Standardního modelu částic

Symmetries of the Standard Model
Abstract:
This recherche thesis covers the topic of building up Lagrangian for the Standard model of the particle physics. It describes Schrödinger, Klein-Gordon and Dirac equations, their general solutions for a free particle and a particle in the electromagnetic field, and compilation of related continuity equations. The focus is on the part where various model Lagrangians are being constructed to be invariant …více
Abstract:
Tato rešeršní práce se zabývá výstavbou lagrangianu pro Standardní model částicové fyziky. Popisuje Schrödingerovu, Klein-Gordonovu a Diracovu rovnici, jejich obecné řešení pro volnou částici a částici v elektromagnetickém poli, a sestavením odpovídajících rovnic kontinuity. Důraz je kladen na část, kde jsou sestaveny různé lagrangiany invariantně vůči abelovské i neabelovské kalibrační teorii. Následně …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 8. 2020

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Jiří Kvita, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DOLEŽALOVÁ, Lenka. Symetrie Standardního modelu částic. Olomouc, 2020. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Obecná fyzika a matematická fyzika / Obecná fyzika a matematická fyzika

Práce na příbuzné téma

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses tzgvqg tzgvqg/2
5. 8. 2020
Složky
Soubory
Marklová, E.
6. 8. 2020
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.