Theses 

Umělecký a aukční salon Jindřicha Slatnera jako příklad obchodu s uměním za první republiky – Veronika MARTENOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Humanitní studia / Německá filologie - Historie

Veronika MARTENOVÁ

Bakalářská práce

Umělecký a aukční salon Jindřicha Slatnera jako příklad obchodu s uměním za první republiky

Henry Slatner´s Art and auction salon as example of art trade during The First Republic

Anotace: Tato bakalářská diplomová práce se věnuje aukčnímu obchodu s uměním na příkladu podniku Jindřicha Slatnera. Při výzkumu byly využity aukční katalogy vydané tímto podnikem, společně s úřední komunikací a články v periodicích. Na základě těchto materiálů práce sleduje vývoj podniku, zaměření a podobu jednotlivých aukcí, či možnou cílovou klientelu.

Abstract: This thesis deals with the auction art trade in the period of the first Czechoslovak Republic. As an example was used the business of Henry Slatner. For the research were used catalogues of this business and official documents from the communication with official institutions and newspaper articles. Analysis of these materials makes it possible to track development of the business and imagine it´s clients.

Klíčová slova: aukční domy, Jindřich Slatner, obchod s uměním za první republiky

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jana Oppeltová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://stag.upol.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=218687 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

MARTENOVÁ, Veronika. Umělecký a aukční salon Jindřicha Slatnera jako příklad obchodu s uměním za první republiky. Olomouc, 2017. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 5. 2019 17:10, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz