Jitka BERÁNKOVÁ

Bakalářská práce

Významná místa křesťanských dějin v českých zemích: Cisterciácké kláštery v Plasích a Velehradě

Significant Sites of Christian History in Czech Countries: Cistercian Monastery in Plasy and Velehrad
Anotace:
Tato bakalářská práce bude pojednávat o působení cisterciáckého řádu v klášterech Plasy a Velehradě, od založení prvního kláštera v roce 1144 až po současnost. Práce bude logicky rozdělena do tří kapitol a následného závěru, kde bude hodnoceno naplnění cílů a případné nedostatky nedohledaných informací v této bakalářské práci. V práci bude podána analýza a komparace přínosu cisterciáků v oblasti hospodářské …více
Abstract:
This thesis will focus on the activities of the Cistercian Order in the monasteries in Plasy and in Velehrad, from the foundation of the former in 1144 to the present. The thesis will be divided logically into three chapters and a conclusion, assessing whether the targets of the thesis have been met and pointing out possible issues arising from the fact that certain information has not been found. …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 4. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. et Bc. Dagmar Demjančuková, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BERÁNKOVÁ, Jitka. Významná místa křesťanských dějin v českých zemích: Cisterciácké kláštery v Plasích a Velehradě. Plzeň, 2016. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Humanitní studia / Humanistika