Jitka BERÁNKOVÁ

Bachelor's thesis

Významná místa křesťanských dějin v českých zemích: Cisterciácké kláštery v Plasích a Velehradě

Significant Sites of Christian History in Czech Countries: Cistercian Monastery in Plasy and Velehrad
Abstract:
Tato bakalářská práce bude pojednávat o působení cisterciáckého řádu v klášterech Plasy a Velehradě, od založení prvního kláštera v roce 1144 až po současnost. Práce bude logicky rozdělena do tří kapitol a následného závěru, kde bude hodnoceno naplnění cílů a případné nedostatky nedohledaných informací v této bakalářské práci. V práci bude podána analýza a komparace přínosu cisterciáků v oblasti hospodářské …more
Abstract:
This thesis will focus on the activities of the Cistercian Order in the monasteries in Plasy and in Velehrad, from the foundation of the former in 1144 to the present. The thesis will be divided logically into three chapters and a conclusion, assessing whether the targets of the thesis have been met and pointing out possible issues arising from the fact that certain information has not been found. …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 4. 2016
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. et Bc. Dagmar Demjančuková, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

BERÁNKOVÁ, Jitka. Významná místa křesťanských dějin v českých zemích: Cisterciácké kláštery v Plasích a Velehradě. Plzeň, 2016. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

University of West Bohemia

Faculty of Philosophy and Arts

Bachelor programme / field:
Humanities Studies / Humanities