Bc. Dominika Nachtneblová

Master's thesis

Srovnání vlivu tříměsíčního kombinovaného tréninku na vývoj hemodynamických a výkonnostních parametrů a hodnocení kvality života u žen s chronickou ischemickou chorobou srdeční

The comparison of a three-month combined training program of a development of hemodynamic and performance parameters and evaluation of the quality of life of women with chronic ischemic heart disease
Abstract:
Cílem studie bylo posoudit vliv tříměsíčního kombinovaného tréninku na vývoj výkonnostních parametrů (Wpeak, Wpeak/kg, WVT1, WVT1/kg), kapacity transportního systému (VO2peak, VO2peak/kg, VO2VT1, VO2VT1/kg), maximální síly u testu 1-RM a kvalitu života. Studie se zúčastnilo 21 žen s chronickou ischemickou chorobou srdeční. Po ukončení rehabilitace došlo ke statisticky významnému zvýšení všech výkonnostních …more
Abstract:
The goal of the study was to come to conclusion how big is the influence of three months of intense combined training for the improvement of the power parameters (Wpeak, Wpeak/kg, WVT1, WVT1/kg), its influence to improve capacity of the transport system (VO2peak, VO2peak/kg, VO2VT1, VO2VT1/kg) improvement of the maximum strength in the 1-RM test and the quality of life. 21 women with chronical heart …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 4. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 5. 2020
  • Supervisor: Mgr. Alena Havelková, Ph.D.
  • Reader: MUDr. Jiří Dušek, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masaryk University

Faculty of Medicine

Master programme / field:
Specializations in Health Science / Physiotherapy