Silvie BLAHNÍKOVÁ

Bakalářská práce

Zadie Smith's White Teeth

Zadie Smith's White Teeth
Abstract:
Tématem bakalářské práce je román Bílé zuby od autorky jamajského původu Zadie Smithové. Cílem práce je přiblížit život imigrantů v multikulturním prostředí Londýna.
Abstract:
The work deals with the novel White Teeth, the first fruit of the Jamaican descent author Zadie Smith. The thesis focuses on the introduction of immigrants' lives in a multicultural background of London.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2011
Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Magdaléna Potočňáková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BLAHNÍKOVÁ, Silvie. Zadie Smith's White Teeth. Plzeň, 2011. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 28. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na
http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta pedagogická

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání

Práce na příbuzné téma